Lahjoita 50 € Itämeren hyväksi ja ikuista oma nimesi tai ystäväsi nimi Horisontti-taideteokseen Helsingin Jätkäsaaressa. Teos koostuu välkkeistä, nimikoiduista teräslaatoista. Kampanjaan voivat osallistua ainoastaan yksityishenkilöt ja se toteutetaan Helsingin kaupungin Itämerihaasteen ja John Nurmisen Säätiön yhteistyönä. Välke-laattoja on rajoitettu määrä (4225 kpl).  Puhdas Itämeri -kampanja käynnistettiin The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtuman yhteydessä.

Horisontti teos on nyt valmis

Kiitämme kaikkia kampanjaan osallistuneita lahjoittajia tuestanne Itämeren suojelutyölle!

Osallistujat saavat Jätkäsaarenlaiturin rantaan nimikoidun teräslaatan eli välkkeen. Laatat muodostavat taideteoksen, Horisontin, joka muistuttaa meren suojelun tärkeydestä. Välkkeiden viimeinen erä asennetaan teokseen alkuvuodesta 2016.

Vaikka lahjoittaminen Horisontti-teoksen kautta ei enää ole mahdollista, voitte tutustua muihin tukivaihtoehtoihin osoitteessa http://www.johnnurmisensaatio.fi/tue-toimintaa/

Bookmark and Share

Mitä hyvää kampanjalla saadaan aikaiseksi?

Puhdas Itämeri -hankkeissa tavoitteena on vähentää Itämeren rehevöitymistä pienentämällä vuosittaista fosforikuormitusta vähintään 2 500 tonnilla sekä parantaa tankkeriliikenteen turvallisuutta Suomenlahdella Tankkeriturva-yhteistyöhankkeessa kehitetyn ENSI-palvelun avulla.

Itämeren rehevöitymistä vastaan taistellaan nopeimmin ja tehokkaimmin varmistamalla, että kaupunkien jätevedet puhdistetaan parhaalla mahdollisella tavalla rehevöittävistä ravinteista, fosforista ja typestä. Kampanjan tuotto kohdennetaan pääosin fosforinpoistohankkeisiin, esimerkiksi kemikaalisäiliön hankintaan Hatsinan jätevedenpuhdistamolle (säiliö fosforinsaostuskemikaalille, hinta noin 100 000 €).

Tutustu John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin tarkemmin

Missä voit ihailla Horisonttia?

Helsinkiin, Jätkäsaarenlaituriin, rakentuu kampanjaan osallistuneiden välkkeistä eli nimilaatoista Horisontti -taideteos, joka luovutettiin Helsingin kaupungille heinäkuussa 2013 The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtuman aikana. Kampanja jatkuu ja teosta täydennetään välkkeitä lisäämällä.

Horisontti-taideteoksen suunnittelutyön lahjoittanut muotoilija, professori Hannu Kähönen muotoilutoimisto Creadesign Oy:stä toteaa: ”Jätkäsaareen, meren välittömään läheisyyteen sijoitetulla teoksella, jonka pituus 54 m vastaa Itämeren keskisyvyyttä, halusin havainnollistaa miten arka merellinen luonto on ja miten tärkeästä asiasta Itämeren suojelussa on kysymys. Toivon että teos välkehtii puhtaamman Itämeren symbolina.”

High Metal Production Oy on lahjoittanut teoksen valmistuksen ja osallistunut toteutuksen suunnitteluun. Suomen Vesileikkaus Oy on lahjoittanut laattojen leikkauksen ja LMP-Merkkaus Oy tekee kaiverrukset talkoohintaan. Outokumpu Oyj on lahjoittanut materiaalit. Ramboll Oy on lahjoittanut katu- ja puistorakenteisiin tarvittavan lisäsuunnittelun.

Helsingin kaupunki on mukana kampanjassa oman Itämerihaasteensa kautta. Vuonna 2007 käynnistetyssä Itämerihaasteessa Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat uusiin vapaaehtoisiin, konkreettisiin toimiin rannikkovesiensä ja koko Itämeren hyväksi, mm. vähentämään aiheuttamaansa piste- ja hajakuormitusta sekä laivaliikenteen ja veneilyn päästöjä, kehittämään öljyntorjuntavalmiuttaan sekä lisäämään tutkimusta, tietoisuutta ja yhteistyötä. Haastekampanjan tavoitteena on aktivoida myös mahdollisimman moni muu taho mukaan vaikuttamaan Itämeren tilan parantamiseksi. Itämeri-taideteos on luovutettu Itämerihaasteen omistukseen, ja sen ottaa vastaan toinen Itämerihaasteen käynnistäjistä, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.