Helsingissä on toista tuhatta tapahtumaa vuosittain ja kaikilla niillä omat
ympäristövaikutuksensa. Greening Events -hankkeen tavoitteena
on kehittää pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäristöasioiden hallintaa mm. Ekokompassi Tapahtuma -ympäristöjärjestelmän avulla. Hankkeessa mukana olevien tapahtumien osalta kartoitetaan lähtötilanne, arvioidaan ympäristövaikutukset, laaditaan yhdessä ympäristöohjelma sekä seurataan sen toteutumista. Järjestelmä myös auditoidaan ulkopuolisen tahon toimesta.

Suuriin tapahtumiin osallistuvat kokevat ympäristöasiat ja kestävän kehityksen oleelliseksi osaksi onnistunutta tapahtumaa. Tapahtumilta vaaditaankin luotettavaa näyttöä siitä, kuinka ne hoitavat yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa. Kaupungin tulisi sekä asettaa selkeitä ympäristökriteerejä tapahtumille että auttaa tapahtumien järjestäjiä niiden toteuttamisessa.

Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan uudenlaista ajattelua siitä, miten ympäristöasiat liitetään osaksi jo olemassa olevia käytäntöjä. Pelkillä oppailla ja ohjeilla ei pääkaupunkiseudusta tule uudenlaista vihreää tapahtumapaikkaa. Toimivan jätehuollon ja kierrätyksen lisäksi tarvitaan uusia keinoja energiatehokkuuden ja vihreän sähkön lisäämiksi, alihankkijoiden tehokkaampaan sitouttamiseen sekä innovatiivisia ratkaisuja suurtapahtumien järjestämiseksi asutuksen keskellä. Osallistujien tulee myös voida omalta osaltaan vaikuttaa tapahtuman vihreyteen.

Koska The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtuma haluaa kaikessa toiminnassaan huomioida ympäristövaikutuksensa, se on aloittanut Ekokompassi Tapahtuma –ympäristöjärjestelmän rakentamisen. Yhteistyössä Greening Events -hankkeen kanssa The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtuma pystyy viemään ympäristöpolitiikkansa käytännön tasolle muun muassa seuraavin keinoin:

  • tapahtumassa jokaisen catering-toimijan on tarjottava ainakin yhtä kasvisvaihtoehtoa ja kahta vapaavalintaista luomutuotetta
  • tarjolla ei saa olla WWF:n kalaoppaan punaisella listalla olevia uhanalaisia lajeja, kuten tonnikalaa
  • tapahtumassa tarjoillaan ainoastaan reilun kaupan kahvia
  • kaatopaikkajätteen vähentämiseksi kaikkien toimijoiden on käytettävä biohajoavia astioita ja aterimia, jotka ovat selkeästi merkittyjä ja käyvät biojätteeseen
  • anniskelualueella käytetään vain pantillisia pestäviä tuoppeja tai Palpan tölkkejä
  • yleisöä kannustetaan ja opastetaan saapumaan paikalle julkisilla liikennevälineillä, kävellen tai pyörällä
  • tapahtumassa käytetään vihreätä sähköä mahdollisuuksien mukaan ja mm. aggregaatit toimivat biodieselillä

The Tall Ships Races 2013 Helsinki ottaa vastaan Itämerihaasteen ja haastaa mukaan Tanskan ja Puolan isäntäkaupungit, Aarhusin ja Szczecin. The Tall Ships Races 2013 Latvian isäntäkaupunki Riika on jo ottanut haasteen vastaan.

Lisätietoa: Greening Events -hanke

TSR Helsinki 2013 on ohi - mitä seuraavaksi?

TSR Helsinki 2013 on nyt ohi.

22.7.2013

Helsingin kaupunki kiittää

Helsingin kaupunki kiittää kävijöitä The Tall Ships Races - tapahtuman lämpimästä vastaanotosta. Ihmisten ilo ja innostus loivat hienon tunnelman kaupunkiin.

22.7.2013

Suomen merivoimat merkittävässä osassa The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtumassa

Helsingin kaupungin saatua vahvistuksen tapahtumaisännyydestä vajaa neljä vuotta sitten teki kaupunginjohtaja merivoimille tukipyynnön.

21.7.2013

Kymmenet tuhannet katsojat seurasivat The Tall Ships Races Helsingin Purjeiden paraatia

Laivojen lähtöä eli purjeiden paraatia oli saapunut seuraamaan erittäin runsaasti yleisöä paitsi Hietalahden, Jätkäsaaren ja Hernesaaren rannoille, myös Suomenlinnaan, Kaivopuiston rannoille ja Hel

20.7.2013